Login or e-mail Password   

Podlimit - grzech główny polis OC

Czym jest podlimit w polisie OC i dlaczego brać go pod uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia?
Views: 515 Created 10/16/2017

W wielu branżach polisa OC wydaje się czymś oczywistym i jej posiadanie, jeśli nie jest obowiązkowe z punktu widzenia prawa, to jest wymagane przez kontrahentów czy partnerów. Tak jest chociażby w branży budowlanej, gdzie większość firm posiada jakąś polisę OC. Niestety również większość z właścicieli i osób zarządzających tymi firmami ma jedynie mgliste pojęcie o tym co kupują od ubezpieczycieli. 

Zanim przejdę do szczegółów chciałbym podkreślić jeden istotny fakt, który dość rzadko jest znany przedsiębiorcom - na polskim (i każdym innym) rynku, w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, nie ma jednego standardu ochrony i każdy z ubezpieczycieli posiada inne warunki ubezpieczenia, stosuje inne definicje, pojęcia, wyłączenia odpowiedzialności, inaczej określa katalog obowiązków. Prowadzi to do tego, że przy braku specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, przedsiębiorcy przy zakupie polisy OC kierują się najczęściej dwoma-trzema kryteriami oceny ofert:

 1. Cena (niestety najczęściej najważniejsza i decydująca o wyborze)
 2. Renoma ubezpieczyciela
 3. Wysokość sumy gwarancyjnej


Taka droga na skróty prowadzi najczęściej do tego, że ubezpieczyciel sprzedaje to co chce (i tylko tyle), za cenę jaką klient chce zapłacić. O wartości posiadanej polisy klient dowie się dopiero po szkodzie, kiedy spotka się z odmową wypłaty odszkodowania, albo otrzyma wypłatę, która będzie stanowić znikomą część roszczenia od poszkodowanego. Dlaczego tak się dzieje?

Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które możemy spotkać na polskim rynku mają budowę klauzulową, co oznacza, że jeżeli chcemy uzyskać ochronę wykraczającą poza zakres podstawowy (niezbyt szeroki), to włączamy do umowy odpowiednie klauzule. Jak taka umowa wygląda w praktyce? Dla firmy budowlanej może ona mieć następujący zakres ubezpieczenia:

 1. Odpowiedzialność cywilna deliktowa
 2. Odpowiedzialność cywilna kontraktowa
 3. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi
 4. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy
 5. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 6. Odpowiedzialność cywilna za szkody w instalacjach podziemnych

Jak dotąd wygląda to niegroźnie, a przy zawieraniu takiej umowy ubezpieczenia może się nawet wydawać, że polisa ma dokładnie taki zakres jak trzeba. Co więcej, mnogość klauzul (określanych literami lub cyframi) ubezpieczyciele sprzedają jako zaletę swoich polis. Gdyby nie istniało pojęcie podlimitu, pewnie nie byłoby tak źle. Niestety trzeba pamiętać o jednej istotnej okoliczności - ubezpieczyciele stosują model klauzulowy nie po to, aby klient dostał możliwie najszerszą ochronę, ale po to aby ograniczać swoją odpowiedzialność. Do klauzul dodatkowych trafiają zatem te wszystkie obszary odpowiedzialności cywilnej, które dla ubezpieczyciela są niewygodne i dlatego zastosowanie mają zarówno dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności (tak, większość klauzul dodatkowych zawiera katalog wyłączeń!) oraz podlimity odpowiedzialności.

Podlimit to nic innego jak kwotowe (rzadziej procentowe) ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za dane ryzyko. Przykładowo, jeżeli suma gwarancyjna na polisie wynosi 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, a dla OC pracodawcy zapisano podlimit 100 000 zł, to w przypadku roszczeń pracowników związanych z wypadkami przy pracy ubezpieczyciel z tej polisy wypłaci maksymalnie 100 000 zł za wszystkie wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia. Tym sposobem sprzedając polisę pozornie na 2 mln zł ubezpieczyciel sprzedał faktycznie polisę o wartości 5% tej kwoty! Dlaczego? Klient - firma budowlana zatrudniająca 100 osób chciał kupić polisę za 2 000 zł i za tyle polisę dostał, tyle że taką jaką chciał sprzedać zakład ubezpieczeń.

Jak zatem uniknąć takiej sytuacji? Najlepszym sposobem jest właściwa ocena oferty ubezpieczyciela, która będzie przeprowadzona w następujący sposób:

 1. Określenie ryzyk kluczowych przedsiębiorstwa, a więc takich, z którymi związane są potencjalnie najwyższe roszczenia (nie koniecznie o wysokim prawdopodobieństwie powstania). Dla większości firm będzie to katalog od 3 do 5 ryzyk, w tym niemal zawsze będzie on zawierał OC pracodawcy oraz OC za produkt lub wykonane prace i usługi.
 2.  Analiza oferty i ogólnych warunków ubezpieczenia (czasami tam są zapisane podlimity, szczególnie przy ubezpieczeniach pakietowych dla małych i średnich przedsiębiorstw) czy dla ryzyk kluczowych mają zastosowanie podlimity.
 3. Ustalenie wartości oferty równej najniższemu podlimitowi dla ryzyk kluczowych (np. jeżeli oferta z sumą gwarancyjną 1 mln zł zawiera podlimity dla OC pracodawcy na 300 tys. zł i dla OC za pojazdy wolnobieżne na 100 tys. zł, to wartość oferty = 100 000 zł).
 4. Analiza pozostałych warunków oferty (definicje; katalog wyłączeń, w tym w klauzulach dodatkowych; wysokość franszyz/udziałów własnych; katalog obowiązków) i odrzucenie ofert, które zawierając wyłączenia lub definicje nie do zaakceptowania.
 5. Porównanie cenowe ofert o zbliżonej wartości i wybór oferty.

Co jeśli już posiadamy polisę OC z podlimitami? Zawsze można podjąć negocjacje z ubezpieczycielem w celu ich zniesienia lub chociaż podwyższenia, ale należy się liczyć z tym, że bez znaczącego podwyższenia składki zakład ubezpieczeń nie będzie chętny do zmiany warunków umowy ubezpieczenia na swoją niekorzyść.

Dla jakich ryzyk ubezpieczyciele najczęściej stosują podlimity? Jest to uzależnione od branży w jakiej działa klient. W poniższej tabeli zamieściłem przykłady dla kilku branż, dla których najczęściej są stosowane niskie podlimity ze wskazaniem jakich ryzyk mogą one dotyczyć. Tabela ta może być pomocna przy ocenie oferty czy posiadanej już polisy.
Branża

Ryzyka, dla których są stosowane podlimity

Budownictwo

OC pracodawcy

OC za wyroby betonowe i beton

OC za pojazdy wolnobieżne

OC za szkody w instalacjach podziemnych

OC za wibracje

OC za użycie młotów lub kafarów

OC za produkt

Gastronomia

OC za produkt

OC pracodawcy

Hotele

OC za mienie gości hotelowych

OC parkingu strzeżonego

Hurtownie

OC za produkt

OC za pojazdy wolnobieżne

OC pracodawcy

Produkcja opakowań

OC za produkt

OC za produkt wadliwy

OC za wadliwe etykiety

OC pracodawcy

OC za pojazdy wolnobieżne

Produkcja spożywcza

OC za produkt

OC za produkt wadliwy (połączenie/zmieszanie) OC pracodawcy

OC za pojazdy wolnobieżne

Produkcja wyrobów drzewnych / mebli

OC pracodawcy

OC za pojazdy wolnobieżne

Produkcja wyrobów metalowych / maszyn lub urządzeń

OC pracodawcy

OC za produkt

OC za produkt wadliwy (bez połączenia/zmieszania)

OC za pojazdy wolnobieżne

Sprzątanie

OC za mienie będące przedmiotem prac/usług

OC pracodawcy

Warsztaty samochodowe

OC za mienie będące przedmiotem prac/usług

OC przechowawcy

OC za produkt

OC pracodawcy

Similar articles


26
comments: 6 | views: 68141
8
comments: 1 | views: 10375
7
comments: 0 | views: 5704
7
comments: 1 | views: 5434
7
comments: 0 | views: 13672
7
comments: 0 | views: 9915
7
comments: 0 | views: 13823
7
comments: 2 | views: 5388
 
Author
Article

Related topics


No messages


Add your opinion
You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please register. It takes only few seconds, and you get an access to additional functions .
 


About EIOBA
Articles
Explore
Publish
Community
Statistics
Users online: 126
Registered: 107.588
Comments: 1.525
Articles: 7.261
© 2005-2018 EIOBA group.