Login or e-mail Password   

Grzegorz Jagodziński
7
vote
Mimo że teoria ewolucji panuje w nauce już od ponad wieku i że bez niej nie udałoby się zrozumieć złożoności świata istot żywych, wiele osób woli wierzyć, że człowiek &bd... 03/10/2020
comments: 30 | views: 886 | Grzegorz Jagodziński in:
9
vote
Powstanie życia na Ziemi Wersja z 2012-12-07 Powstanie życia na Ziemi Autor: Grzegorz Jagodziński Nasi pradziadowie żyjący wieki temu powszechnie wierzyli w samorództwo &... 12/08/2012
comments: 16 | views: 4399 | Grzegorz Jagodziński in:
1
vote
Czy 21 grudnia 2012 nastąpi koniec planety Ziemia? 12/08/2012
comments: 2 | views: 2687 | Grzegorz Jagodziński in:
0
vote
Tabela stratygraficzna jest to schemat obrazujący przebieg historii Ziemi na podstawie następstwa procesów i warstw skalnych. 10/15/2008
comments: 0 | views: 27315 | Grzegorz Jagodziński in:
1
vote
Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu są usterki, których dopuścili się autorzy następującej publikacji: Z. Saloni, W. Gruszczyński, M. Woliński, R. Wołosz, Sł... 10/15/2008
comments: 6 | views: 10641 | Grzegorz Jagodziński in:
0
vote
Na tej witrynie przykłady z różnych języków zwykle podaje się w transliteracji na alfabet łaciński, z dodatkiem odpowiednich znaków diakrytycznych. Translit... 10/15/2008
comments: 0 | views: 4767 | Grzegorz Jagodziński in:
0
vote
Przede wszystkim zacznę od stwierdzenia, że moim zdaniem Renfrew popełnił kilka istotnych potknięć metodologicznych, które stawiają pod znakiem zapytania naukowy charakte... 10/15/2008
comments: 0 | views: 5043 | Grzegorz Jagodziński in:
4
vote
Kalendarium wydarzeń związanych z wczesną historią Słowian. 10/15/2008
comments: 1 | views: 13036 | Grzegorz Jagodziński in:
1
vote
Warto poznać systemy układania kostki, które angażują wyobraźnię przestrzenną. Poniżej przedstawiona metoda typu „najpierw narożniki” należy właśnie do takich systemów. 10/15/2008
comments: 0 | views: 2454 | Grzegorz Jagodziński in:
9
vote
Sygnały świetlne w ruchu kolejowym informują o tym, czy droga jest wolna, czy też należy zatrzymać pojazd, czy też z jaką prędkością można przejechać. 10/11/2008
comments: 2 | views: 55828 | Grzegorz Jagodziński in:
2
vote
Prześwit, szerokość toru, rozstaw szyn Prześwitem toru (linii kolejowej lub tramwajowej) nazywa się odstęp między wewnętrznymi krawędziami szyn, po których poruszają się... 10/07/2008
comments: 0 | views: 21315 | Grzegorz Jagodziński in:
0
vote
Języki i dialekty akad. – akadyjski, alb. – albański, anatol. – anatolijski, ang. – angielski, arab. – arabski, aram. – aramejski, arch. &nda... 10/07/2008
comments: 0 | views: 4956 | Grzegorz Jagodziński in:
1
vote
Porządkowanie wyrazów przy tworzeniu słownika W artykule tym nie będą omawiane mechanizmy sortujące wyrazy, wbudowane do wielu języków programowania. Student infor... 10/07/2008
comments: 0 | views: 8348 | Grzegorz Jagodziński in:
0
vote
W poniższym artykule przedstawiono przykłady różnych systemów liczebników występujących w rozmaitych językach. Analizie poddano wyłącznie podstawowe (słowni... 10/07/2008
comments: 0 | views: 7236 | Grzegorz Jagodziński in:
1
vote
Uwaga: tutaj zapoznać się można z wstępem do typologii syntaktycznej. W językoznawstwie przez tekst rozumie się nie tylko jakiś fragment pisany, ale wszelką przekaz stworzony w... 10/07/2008
comments: 0 | views: 7893 | Grzegorz Jagodziński in:
0
vote
Ci, którzy interesują się językiem jako hobby (np. amatorzy językotwórczości) uważają niekiedy, że zagadnienia typologii syntaktycznej, a więc na przykład te związ... 10/07/2008
comments: 0 | views: 4364 | Grzegorz Jagodziński in:
2
vote
Język się zmienia i to stwierdzenie nie jest chyba dla nikogo zbytnio szokujące. Nasz język polski zmienił się trochę na przestrzeni ostatnich 10-15 lat, wchłaniając masę sł&oac... 10/07/2008
comments: 0 | views: 3815 | Grzegorz Jagodziński in:
3
vote
Pozycja polskiego wśród języków słowiańskich Język polski należy do grupy stosunkowo bliskich sobie języków słowiańskich . W porównaniu z innymi zach... 10/07/2008
comments: 0 | views: 11351 | Grzegorz Jagodziński in:
1
vote
Historia zna wiele przykładów przeniesienia nazwy z jednego ludu na zupełnie inny lub nazywania jednym terminem ludów bliżej niespokrewnionych. Europa Określenie S... 10/07/2008
comments: 0 | views: 4628 | Grzegorz Jagodziński in:
1
vote
Uwaga: wszystkie cytaty w tym artykule są podane w tłumaczeniu jego autora. Z pozoru wydaje się, że historia zasiedlenia Afryki nie kryje w sobie żadnych zagadek. Szeroko znany... 10/07/2008
comments: 1 | views: 4341 | Grzegorz Jagodziński in:
0
vote
Niektóre dane zawarte w tym artykule zaczerpnięto z tekstu Pierwsi odkrywcy Ameryki pióra Waldemara Wieszyńskiego. Z badań genetycznych, pomimo pewnej ich ułomnośc... 10/07/2008
comments: 0 | views: 9003 | Grzegorz Jagodziński in:
2
vote
Artykuł ten omawia etymologię liczebników polskich na tle borealnym. Liczebniki stanowią konserwatywną warstwę słownictwa. Pewne formy mogą pozostawać w języku przez tysi... 10/07/2008
comments: 1 | views: 8479 | Grzegorz Jagodziński in:
0
vote
Artykuł ten traktuje o słabo opisanym w literaturze procesie, jakim jest rozwój fonetyczny wyrazów niezgodny z regułami. Nieznane są rozmiary tego procesu, wydaje... 10/07/2008
comments: 0 | views: 3194 | Grzegorz Jagodziński in:
0
vote
Klasyfikacja ludów turkijskich Zachodniohuńskie Wschodniohuńskie bułgarskie †Bułgarzy †Chazarowie Czuwasze oguzyjskie 1 †Peczenegowie †Uzowi... 10/07/2008
comments: 0 | views: 3753 | Grzegorz Jagodziński in:
0
vote
Był w nauce okres, gdy całkiem poważnie sądzono, że pierwszym prajęzykiem – czyli językiem, od którego rozwinęły się wszystkie pozostałe – był hebrajski. Swoi... 10/07/2008
comments: 0 | views: 6199 | Grzegorz Jagodziński in:

1 2 3
Next »


Actions

Basic information
Login: grzegorzjagodzinski
Email:
Rank:
Last logged: 04/16/2020
Registered: 10/07/2008

Statistics
Points: 1.003.634
Articles views: 1.000.465
Watching users: 2
Profile visits: 13.484
Read articles: 0
Rated articles: 1
Comments: 2

About EIOBA
Articles
Explore
Publish
Community
Statistics
Users online: 206
Registered: 107.588
Comments: 1.501
Articles: 7.247
© 2005-2018 EIOBA group.